همه دسته بندی ها

صفحه اصلی> پروژه ها

چراغ تونل JR309-100W برای ساخت تونل در ناحیه پوتو، شانگهای اعمال می شود

در ماه می 2019 روشنایی JR در پروژه ساخت تونل دولتی شانگهای شرکت کرد

با ما همکاری کنید
چراغ تونل JR309-100W برای ساخت تونل در ناحیه پوتو، شانگهای اعمال می شود

در ماه مه 2019 روشنایی JR در پروژه ساخت تونل دولتی شانگهای شرکت کرد. شرکت ما نور تونل JR309-100W را برای ساخت تونل ShuangAn ارائه کرد.

عکس-1

عکس-2

قبلی

ارائه لامپ متال هالید JR104-1100W به شرکت America G

تمام برنامه های کاربردی بعدی

چراغ پارکینگ JR برای پارکینگ کالیفرنیا استفاده می شود

محصولات توصیه شده

دسته بندی های داغ